Plattenbesprechung in serbo-kroatischer Sprache

Quelle / Source: http://www.hi-fi.hr/klub/mihalyi/anew_sound.htm

TEKSTOVI IZ RADIO EMISIJA

Moondog - Louis Hardin: "A new sound of an old instrument" / KOPF; KD 133017, "Sax pax for a sax" / KOPF; KD943333

U Sjedinjenim Amerièkim Dr_avama tradicionalno postoji sna_na grupa skladatelja - osobenjaka, koju je nemoguæe razvrstati prema _kolama ili izmima. Njihove osobnosti sna_no obilje_avaju vrijeme u kojima su èesto samo dosjetka i smionost dovoljne da se nekoga proglasi skladateljem, ili, po novom, skladateljem inovatorom (titulom koja bi donedavno izazivala podsmijeh). Uz neke ograde na popisu bi bili: Ives, Ruggles, Partch, Nancarrow, Cage, Moondog, Monk, Conrad, Young, Palestina, Hykes i tako dalje. Dodatnim pro_irivanjem liste na skladatelje koji su na rubnim podruèjima s jazzom i pop glazbom popis bi se produljio do Brance i Zorna s njegovom popularnom tehnikom "Cut and Paste". Naivnost i oskudnost tih ideja (isprepletena s usiljenom neformalno_æu i nedostatkom obrazovanja) u Europi izazivaju skepsu i prezir uz èeste kvalifikacije: infantilno, Disneyland ili Mickey Mouse kultura, sustavnost braæe Marx, neozbiljno, i tome slièno. U Sjedinjenim Amerièkim Dr_avama ovo se èesto naziva (ne bez razloga i s ponosom) ozraèjem kreativne slobode, koje je prisutno u umjetnosti, bez arogancije i sitnièavosti formalista.Na kompaktnoj ploèi iz godine 1996. naslovljenoj kao "Orrori dell' amore", snimljena je glazba Nicholasa Lensa komponirana za film "Marie Antoinette" redateljice Irme Achten. Unatoè tome _to je glazbu pisao zrelije i sa osjetno opu_tenijim tonusom, a u preuzimanju nacionanlnih kli_ea pri izra_avanju ljubavnih jada i atraktivnije te duhovitije, Lens nije uspio ponoviti uspjeh "Flamma flamma - the fire requim-a", Razlog je jednostavan; glazba je bila manje efektna.

Louis T. Harding poznatiji kao Moondog amerièki je skladatelj roŠen godine 1916. Dugo je vremena bio jazz glazbenik u New Yorku, koji se dru_io s pripadnicima avangardnih strujanja. U Njemaèku je do_ao godine 1974. kao eksperimentator i svojevrsni aktivist zelenih i tu je snimio kompaktne ploèe koje æemo poslu_ati. Relativiziranje kriterija, a posebno postmoderna promi_ljanja onih muzikologa koji _ele ukinuti binarno postavljene granice izmeŠu pop i ozbiljne glazbe, osigurali su Moondogu mjesto skladatelja-izvoŠaèa u tako zvanim "time based arts", koji ispituje nove zvukovnosti u ozraèju new age kulture.