Quelle / Source: http://www.hi-fi.hr/klub/mihalyi/elpmas.htm

Plattenbesprechung in serbo-kroatischer Sprache

TEKSTOVI IZ RADIO EMISIJA

Moondog - Louis Hardin: "Elpmas" / KOPF; KD 123314

Louis T. Harding - Moondog je skladatelj, toènije "performance artist", jer nastupa kao aktivist planetarne svijesti i savjesti "zelenih", sudjelujuæi u izvedbama svojih djela kao neka vrsta moderatora-interpreta po uzoru na _amane. Dostojanstvena dr_anja, slijep, s dugom sijedom kosom i bradom, odjeven kao suvremeni gurui on dominira scenom dajuæi joj na taj naèin potrebnu iluziju ritualne ozbiljnosti. Nakon preslu_avanja Moondogovih skladbi imamo dojam da je anga_iranost na_eg "performance artist-a", najvjerojatnije, generirana i osjeæajem vlastite skladateljske slabosti.

Kompaktna ploèa s naslovom "Elpmas" iz godine 1991. od svih je do danas izdanih snimaka najkonzistentnija i najzaslu_nija za njegovu prisutnost na suvremenoj glazbenoj sceni, gdje prostor moguæeg i toleriranog nije bio nikad veæi. Taj su prostor otvorile sna_ne marketin_ke poruke eksponiranjem odreŠenih skladatelja kombinirane sa pristranom, korumpiranom i teoretski dezorijentiranom kritikom, i ozraèje postmoderne s izvedenicama kao "Mixed blessings" i "Cultural jamming". Nametnutih iluzija oslobaŠamo se po upoznavanju sa djelom, a ponekad nam u tome pomogne i sam skladatelj. Kao primjer citiramo tekst Moondoga kojim on, s demaskirajuæom naivno_æu, poja_njava svoje djelo: "Na ovoj je kompaktnoj ploèi protest protiv na_eg tretmana aborigina, prirode, _ivotinja i biljaka; takoŠer i protiv ideje da smo mi otkrili "Novi svijet" jer je on star ili stariji od na_eg.".

Krajem pro_le godine na diskografskom su se tr_i_tu pojavile nove snimke ranih minimalista, koje su revidirale poznate poèetke ovog popularnog glazbenog izma. Naime, doima se da su temeljne odrednice i znaèaj pojedinih skladatelja minimalne glazbe nastali generirani marketin_kim potrebama poèetkom osamdesetih kada je, tada veæ pomalo zaboravljeni minimalizam, do_ivio svoj trijumfalni povratak na glazbenu scenu. Znaèajke su se, sada to postaje jasno, iskrojile prema u ono doba obeæavajuæim protagonistima.